KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh sách thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13.10.2018

Ngày đăng: 10/8/2018 8:40:57 AM | Xem: 406
Sinh viên lưu ý nếu cột ghi chú có ghi nợ học phí phải liên hệ gấp với phòng KHTC để xác nhận đã đóng học phí. Nếu không kết quả kiểm tra KTHP sẽ bị hủy theo quy định của Nhà trường.