KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông Báo Giảng Viên


Kết quả xếp loại thi đua năm học 2018-2019

Ngày đăng: 03/10/2019 10:20:08 SA | Xem: 03/10/2019 10:20:08 SA

Lịch trực trung tâm tháng 10.2019

Ngày đăng: 25/09/2019 1:52:32 CH | Xem: 25/09/2019 1:52:32 CH

Lịch trực tháng 9

Ngày đăng: 30/08/2019 9:12:34 SA | Xem: 30/08/2019 9:12:34 SA

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 23/08/2019 8:18:52 SA | Xem: 23/08/2019 8:18:52 SA

Mẫu đơn xin đi công tác

Ngày đăng: 19/08/2019 8:10:17 SA | Xem: 19/08/2019 8:10:17 SA

Bảng tổng hợp điểm koa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 06/08/2019 9:32:48 SA | Xem: 06/08/2019 9:32:48 SA

Thông báo chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn đầu khóa và nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 26/07/2019 3:19:55 CH | Xem: 26/07/2019 3:19:55 CH

Thông báo mô tả vị trí việc làm

Ngày đăng: 17/07/2019 2:21:18 CH | Xem: 17/07/2019 2:21:18 CH

Bảng ghi điểm lý thuyết GDTC học kì 3

Ngày đăng: 12/07/2019 9:49:00 SA | Xem: 12/07/2019 9:49:00 SA

Bảng ghi điểm thực hành GDTC học kì 3

Ngày đăng: 12/07/2019 9:48:21 SA | Xem: 12/07/2019 9:48:21 SA

Kê hoạch hỗ trợ công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công tác GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 09/07/2019 10:15:55 SA | Xem: 09/07/2019 10:15:55 SA

Kế hoạch phân công theo dõi công tác giảng dạy GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 09/07/2019 10:14:41 SA | Xem: 09/07/2019 10:14:41 SA

Kế hoạch phân công chấm thi, nhập điểm, kiểm dò điểm GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 09/07/2019 10:13:34 SA | Xem: 09/07/2019 10:13:34 SA

Kê hoạch phân công ra đề kiểm tra KTHP GDQPAN

Ngày đăng: 09/07/2019 10:12:28 SA | Xem: 09/07/2019 10:12:28 SA

Kế hoạch đào tạo 2019-2020

Ngày đăng: 28/06/2019 2:25:26 CH | Xem: 28/06/2019 2:25:26 CH

Giấy đề nghị điều chỉnh điểm học phần

Ngày đăng: 29/05/2019 8:03:09 SA | Xem: 29/05/2019 8:03:09 SA

Thông báo về việc họp xét thi đua năm học 2018-2019 cấp trung tâm.

Ngày đăng: 28/05/2019 3:13:10 CH | Xem: 28/05/2019 3:13:10 CH

Phiếu báo nghỉ dạy - dạy bù

Ngày đăng: 24/05/2019 4:11:32 CH | Xem: 24/05/2019 4:11:32 CH

Giấy đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm

Ngày đăng: 24/05/2019 4:09:01 CH | Xem: 24/05/2019 4:09:01 CH

Thông báo kháo sát ý kiến của giảng viên về hoạt động NCKH của Trường (hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 13/05/2019 3:16:47 CH | Xem: 13/05/2019 3:16:47 CH

Thông báo thực hiện kế hoạch "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 08/04/2019 9:32:32 SA | Xem: 08/04/2019 9:32:32 SA

Thông báo: khảo sát về môi trường làm việc và công tác tổ chức.

Ngày đăng: 11/03/2019 4:28:03 CH | Xem: 11/03/2019 4:28:03 CH

Kê hoạch tổ chức Hội thảo cấp trung tâm "Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào giảng dạy GDTC tại Trường ĐH TDM

Ngày đăng: 04/03/2019 8:59:59 SA | Xem: 04/03/2019 8:59:59 SA

Lịch trực tháng 10 của Giảng viên

Ngày đăng: 11/10/2018 2:04:11 CH | Xem: 11/10/2018 2:04:11 CH

Hội thảo "Du lịch Bình Dương - nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững"

Ngày đăng: 24/09/2018 5:12:53 SA | Xem: 24/09/2018 5:12:53 SA

Hội thảo khoa học “Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Thủ Dầu Một”

Ngày đăng: 27/02/2018 7:58:06 SA | Xem: 27/02/2018 7:58:06 SA

Hội thảo khoa học cấp khoa “C. Mác và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với thời đại hiện nay”

Ngày đăng: 27/02/2018 7:52:45 SA | Xem: 27/02/2018 7:52:45 SA

Hội thảo khoa học cấp khoa "Giá trị lý luận của tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" - nhín từ góc độ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng ta hiện nay"

Ngày đăng: 17/11/2017 8:27:36 SA | Xem: 17/11/2017 8:27:36 SA

Lịch trực của giảng viên 14/11/2016 - 02/12/2016

Ngày đăng: 11/11/2016 9:11:20 SA | Xem: 11/11/2016 9:11:20 SA

Lịch trực của giảng viên từ ngày 03/10/2016

Ngày đăng: 03/10/2016 8:24:24 SA | Xem: 03/10/2016 8:24:24 SA

Viết bài tham gia Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước"

Ngày đăng: 07/08/2016 9:05:56 SA | Xem: 07/08/2016 9:05:56 SA

Lịch trực của giảng viên (15/08/2016 - 25/09/2016)

Ngày đăng: 07/08/2016 8:43:07 SA | Xem: 07/08/2016 8:43:07 SA

Hội thảo khoa học cấp khoa "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở ĐẠI HỌC"

Ngày đăng: 03/11/2015 9:26:58 SA | Xem: 03/11/2015 9:26:58 SA

Hội thảo khoa học cấp khoa "Tư tưởng của Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học - giá trị lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam"

Ngày đăng: 12/10/2015 2:58:35 CH | Xem: 12/10/2015 2:58:35 CH

Viết bài tham gia Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 2015)

Ngày đăng: 02/07/2015 8:46:15 SA | Xem: 02/07/2015 8:46:15 SA