KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông Báo Sinh Viên


Danh sách miễn phần thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải việt dã Chào năm mới 2020

Ngày đăng: 3/9/2020 9:47:40 AM | Xem: 3/9/2020 9:47:40 AM

Thông báo về việc tuyển sinh hệ chính quy năm 2020

Ngày đăng: 3/6/2020 8:31:16 AM | Xem: 3/6/2020 8:31:16 AM

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Ngày đăng: 2/12/2020 2:39:25 PM | Xem: 2/12/2020 2:39:25 PM

Thông báo tiếp tục nghỉ học

Ngày đăng: 2/6/2020 4:32:44 PM | Xem: 2/6/2020 4:32:44 PM

Hướng dẫn đăng kí môn học Giáo dục thể chất (Thực hành ngoài Trường) DC101

Ngày đăng: 1/10/2020 3:21:30 PM | Xem: 1/10/2020 3:21:30 PM

Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 1/9/2020 10:45:14 AM | Xem: 1/9/2020 10:45:14 AM

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 1

Ngày đăng: 9/30/2019 3:40:32 PM | Xem: 9/30/2019 3:40:32 PM

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 2

Ngày đăng: 9/30/2019 3:39:52 PM | Xem: 9/30/2019 3:39:52 PM

Kết quả học phần GDTC năm học 2018-2019

Ngày đăng: 9/27/2019 3:26:08 PM | Xem: 9/27/2019 3:26:08 PM

Quy trình tiếp nhận và giải quyết công việc, nội quy làm việc tại trung tâm

Ngày đăng: 8/28/2019 3:39:22 PM | Xem: 8/28/2019 3:39:22 PM

Đơn xin dự kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 8/12/2019 3:08:59 PM | Xem: 8/12/2019 3:08:59 PM

Đơn xin tạm hoãn kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 8/12/2019 3:08:21 PM | Xem: 8/12/2019 3:08:21 PM

Đơn xin phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 8/12/2019 2:53:51 PM | Xem: 8/12/2019 2:53:51 PM

Kê hoạch tổ chức kiểm tra KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 7/9/2019 10:10:07 AM | Xem: 7/9/2019 10:10:07 AM

Kế hoạch mở lớp thực hành GDTC

Ngày đăng: 7/9/2019 10:09:27 AM | Xem: 7/9/2019 10:09:27 AM

Thời khóa biểu GDQP-HK3

Ngày đăng: 5/27/2019 9:53:58 AM | Xem: 5/27/2019 9:53:58 AM

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 5/26/2019 9:34:45 AM | Xem: 5/26/2019 9:34:45 AM

Danh sách sinh viên chạy việt dã được miễn phần thực hành GDTC năm 2019

Ngày đăng: 5/22/2019 9:51:40 AM | Xem: 5/22/2019 9:51:40 AM

Quyết định cấp chứng chỉ GDTC khóa 2015-2019

Ngày đăng: 5/8/2019 8:32:20 AM | Xem: 5/8/2019 8:32:20 AM

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN khóa 2015-2019

Ngày đăng: 5/8/2019 8:28:03 AM | Xem: 5/8/2019 8:28:03 AM

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 4/26/2019 2:39:42 PM | Xem: 4/26/2019 2:39:42 PM

Thông báo gia hạn thời gian thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 4/17/2019 9:58:25 AM | Xem: 4/17/2019 9:58:25 AM

Kế hoạch phát trực tiếp livestream tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 thông qua kênh facebook.

Ngày đăng: 4/8/2019 10:41:43 AM | Xem: 4/8/2019 10:41:43 AM

Thông báo điều lệ giải Taekwondo Bình Dương năm 2019

Ngày đăng: 3/11/2019 2:37:40 PM | Xem: 3/11/2019 2:37:40 PM

Thông báo đăng kí học thực hành GDTC học kì 2, NH 2018-2019

Ngày đăng: 3/4/2019 8:28:06 AM | Xem: 3/4/2019 8:28:06 AM

Mẫu đơn miễn học GDTC&GDQP

Ngày đăng: 2/26/2019 9:17:08 AM | Xem: 2/26/2019 9:17:08 AM

Thời khóa biểu môn Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 11/1/2018 1:59:39 PM | Xem: 11/1/2018 1:59:39 PM

Danh sách thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13.10.2018

Ngày đăng: 10/8/2018 8:40:57 AM | Xem: 10/8/2018 8:40:57 AM

Lịch thi tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018

Ngày đăng: 10/4/2018 2:05:24 PM | Xem: 10/4/2018 2:05:24 PM

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 10/4/2018 2:00:57 PM | Xem: 10/4/2018 2:00:57 PM

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 10/4/2018 1:59:23 PM | Xem: 10/4/2018 1:59:23 PM

Danh sách + lịch kiểm tra KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa ngày 18/03/2018

Ngày đăng: 2/28/2018 9:33:57 AM | Xem: 2/28/2018 9:33:57 AM

Danh sách sinh viên dự kiểm tra KTHP NNLCB của CN Mác - Lênin ngày 16,17/12/2017

Ngày đăng: 12/10/2017 2:14:48 PM | Xem: 12/10/2017 2:14:48 PM