KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông Báo Sinh Viên


Lịch làm việc tuần 26

Ngày đăng: 6/27/2021 3:02:15 PM | Xem: 6/27/2021 3:02:15 PM

Danh sách miễn thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải việt dã năm 2021

Ngày đăng: 3/19/2021 4:43:45 PM | Xem: 3/19/2021 4:43:45 PM

Quyết định công nhận kết quả GDTC khoá 2016-2020

Ngày đăng: 7/30/2020 8:57:24 AM | Xem: 7/30/2020 8:57:24 AM

Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDQPAN khoá 2016-2020

Ngày đăng: 7/30/2020 8:56:59 AM | Xem: 7/30/2020 8:56:59 AM

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN khoa 2018-2022

Ngày đăng: 7/30/2020 8:48:23 AM | Xem: 7/30/2020 8:48:23 AM

Danh sách miễn thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải Việt dã năm 2020 (mới)

Ngày đăng: 7/3/2020 9:27:13 AM | Xem: 7/3/2020 9:27:13 AM

Danh sách miễn phần thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải việt dã Chào năm mới 2020

Ngày đăng: 3/9/2020 9:47:40 AM | Xem: 3/9/2020 9:47:40 AM

Thông báo về việc tuyển sinh hệ chính quy năm 2020

Ngày đăng: 3/6/2020 8:31:16 AM | Xem: 3/6/2020 8:31:16 AM

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Ngày đăng: 2/12/2020 2:39:25 PM | Xem: 2/12/2020 2:39:25 PM

Thông báo tiếp tục nghỉ học

Ngày đăng: 2/6/2020 4:32:44 PM | Xem: 2/6/2020 4:32:44 PM

Hướng dẫn đăng kí môn học Giáo dục thể chất (Thực hành ngoài Trường) DC101

Ngày đăng: 1/10/2020 3:21:30 PM | Xem: 1/10/2020 3:21:30 PM

Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 1/9/2020 10:45:14 AM | Xem: 1/9/2020 10:45:14 AM

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 1

Ngày đăng: 9/30/2019 3:40:32 PM | Xem: 9/30/2019 3:40:32 PM

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 2

Ngày đăng: 9/30/2019 3:39:52 PM | Xem: 9/30/2019 3:39:52 PM

Kết quả học phần GDTC năm học 2018-2019

Ngày đăng: 9/27/2019 3:26:08 PM | Xem: 9/27/2019 3:26:08 PM

Quy trình tiếp nhận và giải quyết công việc, nội quy làm việc tại trung tâm

Ngày đăng: 8/28/2019 3:39:22 PM | Xem: 8/28/2019 3:39:22 PM

Đơn xin dự kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 8/12/2019 3:08:59 PM | Xem: 8/12/2019 3:08:59 PM

Đơn xin tạm hoãn kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 8/12/2019 3:08:21 PM | Xem: 8/12/2019 3:08:21 PM

Đơn xin phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 8/12/2019 2:53:51 PM | Xem: 8/12/2019 2:53:51 PM

Kê hoạch tổ chức kiểm tra KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 7/9/2019 10:10:07 AM | Xem: 7/9/2019 10:10:07 AM

Kế hoạch mở lớp thực hành GDTC

Ngày đăng: 7/9/2019 10:09:27 AM | Xem: 7/9/2019 10:09:27 AM

Thời khóa biểu GDQP-HK3

Ngày đăng: 5/27/2019 9:53:58 AM | Xem: 5/27/2019 9:53:58 AM

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 5/26/2019 9:34:45 AM | Xem: 5/26/2019 9:34:45 AM

Danh sách sinh viên chạy việt dã được miễn phần thực hành GDTC năm 2019

Ngày đăng: 5/22/2019 9:51:40 AM | Xem: 5/22/2019 9:51:40 AM

Quyết định cấp chứng chỉ GDTC khóa 2015-2019

Ngày đăng: 5/8/2019 8:32:20 AM | Xem: 5/8/2019 8:32:20 AM

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN khóa 2015-2019

Ngày đăng: 5/8/2019 8:28:03 AM | Xem: 5/8/2019 8:28:03 AM

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 4/26/2019 2:39:42 PM | Xem: 4/26/2019 2:39:42 PM

Thông báo gia hạn thời gian thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 4/17/2019 9:58:25 AM | Xem: 4/17/2019 9:58:25 AM

Thông báo điều lệ giải Taekwondo Bình Dương năm 2019

Ngày đăng: 3/11/2019 2:37:40 PM | Xem: 3/11/2019 2:37:40 PM

Thông báo đăng kí học thực hành GDTC học kì 2, NH 2018-2019

Ngày đăng: 3/4/2019 8:28:06 AM | Xem: 3/4/2019 8:28:06 AM

Mẫu đơn miễn học GDTC&GDQP

Ngày đăng: 2/26/2019 9:17:08 AM | Xem: 2/26/2019 9:17:08 AM

Thời khóa biểu môn Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 11/1/2018 1:59:39 PM | Xem: 11/1/2018 1:59:39 PM

Danh sách thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13.10.2018

Ngày đăng: 10/8/2018 8:40:57 AM | Xem: 10/8/2018 8:40:57 AM

Lịch thi tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018

Ngày đăng: 10/4/2018 2:05:24 PM | Xem: 10/4/2018 2:05:24 PM

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 10/4/2018 2:00:57 PM | Xem: 10/4/2018 2:00:57 PM

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 10/4/2018 1:59:23 PM | Xem: 10/4/2018 1:59:23 PM

Danh sách + lịch kiểm tra KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa ngày 18/03/2018

Ngày đăng: 2/28/2018 9:33:57 AM | Xem: 2/28/2018 9:33:57 AM

Danh sách sinh viên dự kiểm tra KTHP NNLCB của CN Mác - Lênin ngày 16,17/12/2017

Ngày đăng: 12/10/2017 2:14:48 PM | Xem: 12/10/2017 2:14:48 PM