KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch Kiểm Tra Kết Thúc Học Phần


Lịch kiểm tra KTHP học kì 3 2018-2-2019

Ngày đăng: 8/5/2019 9:21:59 AM | Xem: 289

Lịch kiểm tra KTHP học kì 3 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 7/26/2019 3:22:09 PM | Xem: 270

Kế hoạch tổ chức kiểm tra KTHP GDTCQPAN học kì 3

Ngày đăng: 7/18/2019 9:44:54 AM | Xem: 291

Kế hoạch tổ chức kiểm tra KTHP HK2

Ngày đăng: 5/2/2019 9:06:04 AM | Xem: 293

Lịch kiểm tra KTHP Học kì 2

Ngày đăng: 4/23/2019 2:16:44 PM | Xem: 291