KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh Sách Sinh Viên Theo Lớp Học Phần


Bảng ghi điểm kiểm tra giữa học phần môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 9/30/2019 9:26:29 AM | Xem: 91

Bảng ghi điểm kiểm tra KTHP môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 9/30/2019 9:22:25 AM | Xem: 76

Danh sách Sv học kì 1_19-20_GDTC

Ngày đăng: 8/23/2019 9:11:50 AM | Xem: 77

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư duy biện luận

Ngày đăng: 8/23/2019 9:10:14 AM | Xem: 82

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 8/23/2019 9:06:17 AM | Xem: 125

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Logic học

Ngày đăng: 8/23/2019 9:05:39 AM | Xem: 82

Danh sách SV học kì 1_19-20_Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 8/23/2019 8:21:32 AM | Xem: 74

Danh sách KT KTHP Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 7/31/2019 9:56:37 AM | Xem: 103

Danh sách KT KTHp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 7/31/2019 9:55:49 AM | Xem: 97

Danh sách KT KTHP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 7/31/2019 9:55:08 AM | Xem: 90

Danh sách KT KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 7/31/2019 9:53:47 AM | Xem: 98

Danh sách KT KTHP môn Logic học HK3

Ngày đăng: 7/31/2019 9:46:43 AM | Xem: 72

Danh sách ghi điểm KTKTHP thực hành học kì II năm 2019 (môn GDTC Thầy Duy)

Ngày đăng: 4/26/2019 7:48:50 AM | Xem: 82

Danh sách ghi điểm KTKTHP các lớp thực hành học kì II năm 2019 (môn GDTC phần thực hành)

Ngày đăng: 4/26/2019 7:45:38 AM | Xem: 119