KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tin Nghiên Cứu Khoa Học


Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương..."

Ngày đăng: 2/10/2020 10:07:27 AM | Xem: 183

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học"Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 2/10/2020 9:59:32 AM | Xem: 195

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 2/10/2020 9:56:48 AM | Xem: 165

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 8/6/2019 9:33:31 AM | Xem: 359

Kế hoạch ngày hội NCKH dành cho giảng viên trẻ lần III năm 2019

Ngày đăng: 5/20/2019 10:06:35 AM | Xem: 398

Quy định mức kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 5/13/2019 3:11:41 PM | Xem: 331

Khảo sát ý kiến giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ của Trường (Hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 5/13/2019 3:08:27 PM | Xem: 271

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 5/4/2019 3:48:53 PM | Xem: 297

Thư mời viết Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 4/8/2019 10:51:20 AM | Xem: 303

Thông báo việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 4/5/2019 4:05:40 PM | Xem: 196

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản nhân văn của dân tộc

Ngày đăng: 9/16/2015 12:12:20 PM | Xem: 1238

Tăng cường rèn luyện tư duy lý luận trong triển khai chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị theo hướng đổi mới toàn diện GD-ĐT hiện nay

Ngày đăng: 7/6/2015 2:18:00 PM | Xem: 2125

Những lời dạy của V.I. Lênin với thanh niên, tổ chức Đoàn 95 năm qua và ý nghĩa ở thời đại hiện nay

Ngày đăng: 7/2/2015 8:58:07 AM | Xem: 1579