KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tin Nghiên Cứu Khoa Học


Thư mời viết bài Hội thảo Friedrich Engels Nhà tư tưởng lỗi lạc, người cộng sản vĩ đại

Ngày đăng: 10/12/2020 9:15:39 AM | Xem: 304

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2019-2020

Ngày đăng: 9/30/2020 3:13:36 PM | Xem: 355

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương..."

Ngày đăng: 2/10/2020 10:07:27 AM | Xem: 634

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học"Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 2/10/2020 9:59:32 AM | Xem: 631

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 2/10/2020 9:56:48 AM | Xem: 599

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 8/6/2019 9:33:31 AM | Xem: 723

Kế hoạch ngày hội NCKH dành cho giảng viên trẻ lần III năm 2019

Ngày đăng: 5/20/2019 10:06:35 AM | Xem: 704

Quy định mức kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 5/13/2019 3:11:41 PM | Xem: 703

Khảo sát ý kiến giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ của Trường (Hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 5/13/2019 3:08:27 PM | Xem: 519

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 5/4/2019 3:48:53 PM | Xem: 539

Thư mời viết Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 4/8/2019 10:51:20 AM | Xem: 550

Thông báo việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 4/5/2019 4:05:40 PM | Xem: 377

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản nhân văn của dân tộc

Ngày đăng: 9/16/2015 12:12:20 PM | Xem: 1468

Tăng cường rèn luyện tư duy lý luận trong triển khai chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị theo hướng đổi mới toàn diện GD-ĐT hiện nay

Ngày đăng: 7/6/2015 2:18:00 PM | Xem: 2280

Những lời dạy của V.I. Lênin với thanh niên, tổ chức Đoàn 95 năm qua và ý nghĩa ở thời đại hiện nay

Ngày đăng: 7/2/2015 8:58:07 AM | Xem: 1748