KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Tin Nghiên Cứu Khoa Học


BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 10/01/2022 3:37:04 CH | Xem: 369

Thư mời viết bài Hội thảo Friedrich Engels Nhà tư tưởng lỗi lạc, người cộng sản vĩ đại

Ngày đăng: 12/10/2020 9:15:39 SA | Xem: 596

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2019-2020

Ngày đăng: 30/09/2020 3:13:36 CH | Xem: 685

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương..."

Ngày đăng: 10/02/2020 10:07:27 SA | Xem: 942

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học"Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 10/02/2020 9:59:32 SA | Xem: 959

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 10/02/2020 9:56:48 SA | Xem: 899

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 06/08/2019 9:33:31 SA | Xem: 988

Kế hoạch ngày hội NCKH dành cho giảng viên trẻ lần III năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019 10:06:35 SA | Xem: 970

Quy định mức kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 13/05/2019 3:11:41 CH | Xem: 904

Khảo sát ý kiến giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ của Trường (Hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 13/05/2019 3:08:27 CH | Xem: 751

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 04/05/2019 3:48:53 CH | Xem: 757

Thư mời viết Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 08/04/2019 10:51:20 SA | Xem: 703

Thông báo việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 05/04/2019 4:05:40 CH | Xem: 488

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản nhân văn của dân tộc

Ngày đăng: 16/09/2015 12:12:20 CH | Xem: 1615

Tăng cường rèn luyện tư duy lý luận trong triển khai chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị theo hướng đổi mới toàn diện GD-ĐT hiện nay

Ngày đăng: 06/07/2015 2:18:00 CH | Xem: 2424

Những lời dạy của V.I. Lênin với thanh niên, tổ chức Đoàn 95 năm qua và ý nghĩa ở thời đại hiện nay

Ngày đăng: 02/07/2015 8:58:07 SA | Xem: 1947