KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông Báo Sinh Viên


Lịch làm việc tuần 26

Ngày đăng: 27/06/2021 3:02:15 CH | Xem: 178

Danh sách miễn thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải việt dã năm 2021

Ngày đăng: 19/03/2021 4:43:45 CH | Xem: 265

Quyết định công nhận kết quả GDTC khoá 2016-2020

Ngày đăng: 30/07/2020 8:57:24 SA | Xem: 492

Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDQPAN khoá 2016-2020

Ngày đăng: 30/07/2020 8:56:59 SA | Xem: 398

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN khoa 2018-2022

Ngày đăng: 30/07/2020 8:48:23 SA | Xem: 725

Danh sách miễn thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải Việt dã năm 2020 (mới)

Ngày đăng: 03/07/2020 9:27:13 SA | Xem: 466

Danh sách miễn phần thực hành GDTC cho sinh viên tham gia giải việt dã Chào năm mới 2020

Ngày đăng: 09/03/2020 9:47:40 SA | Xem: 724

Thông báo về việc tuyển sinh hệ chính quy năm 2020

Ngày đăng: 06/03/2020 8:31:16 SA | Xem: 495

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Ngày đăng: 12/02/2020 2:39:25 CH | Xem: 468

Thông báo tiếp tục nghỉ học

Ngày đăng: 06/02/2020 4:32:44 CH | Xem: 437

Hướng dẫn đăng kí môn học Giáo dục thể chất (Thực hành ngoài Trường) DC101

Ngày đăng: 10/01/2020 3:21:30 CH | Xem: 519

Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 09/01/2020 10:45:14 SA | Xem: 416

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 1

Ngày đăng: 30/09/2019 3:40:32 CH | Xem: 644

Kết quả học phần GDQPAN năm học 2018-2019 phần 2

Ngày đăng: 30/09/2019 3:39:52 CH | Xem: 577

Kết quả học phần GDTC năm học 2018-2019

Ngày đăng: 27/09/2019 3:26:08 CH | Xem: 904

Quy trình tiếp nhận và giải quyết công việc, nội quy làm việc tại trung tâm

Ngày đăng: 28/08/2019 3:39:22 CH | Xem: 347

Đơn xin dự kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 12/08/2019 3:08:59 CH | Xem: 446

Đơn xin tạm hoãn kiểm tra KTHP

Ngày đăng: 12/08/2019 3:08:21 CH | Xem: 388

Đơn xin phúc khảo bài kiểm tra

Ngày đăng: 12/08/2019 2:53:51 CH | Xem: 365

Kê hoạch tổ chức kiểm tra KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 09/07/2019 10:10:07 SA | Xem: 317

Kế hoạch mở lớp thực hành GDTC

Ngày đăng: 09/07/2019 10:09:27 SA | Xem: 298

Thời khóa biểu GDQP-HK3

Ngày đăng: 27/05/2019 9:53:58 SA | Xem: 324

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 26/05/2019 9:34:45 SA | Xem: 329

Danh sách sinh viên chạy việt dã được miễn phần thực hành GDTC năm 2019

Ngày đăng: 22/05/2019 9:51:40 SA | Xem: 342

Quyết định cấp chứng chỉ GDTC khóa 2015-2019

Ngày đăng: 08/05/2019 8:32:20 SA | Xem: 327

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN khóa 2015-2019

Ngày đăng: 08/05/2019 8:28:03 SA | Xem: 291

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP tháng 4 năm 2019

Ngày đăng: 26/04/2019 2:39:42 CH | Xem: 276

Thông báo gia hạn thời gian thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 17/04/2019 9:58:25 SA | Xem: 252

Thông báo điều lệ giải Taekwondo Bình Dương năm 2019

Ngày đăng: 11/03/2019 2:37:40 CH | Xem: 254

Thông báo đăng kí học thực hành GDTC học kì 2, NH 2018-2019

Ngày đăng: 04/03/2019 8:28:06 SA | Xem: 332

Mẫu đơn miễn học GDTC&GDQP

Ngày đăng: 26/02/2019 9:17:08 SA | Xem: 590

Thời khóa biểu môn Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 01/11/2018 1:59:39 CH | Xem: 305

Danh sách thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13.10.2018

Ngày đăng: 08/10/2018 8:40:57 SA | Xem: 417

Lịch thi tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 13/10/2018

Ngày đăng: 04/10/2018 2:05:24 CH | Xem: 425

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 04/10/2018 2:00:57 CH | Xem: 378

Thông báo thu học phí phần thực hành GDTC

Ngày đăng: 04/10/2018 1:59:23 CH | Xem: 303

Danh sách + lịch kiểm tra KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa ngày 18/03/2018

Ngày đăng: 28/02/2018 9:33:57 SA | Xem: 4396