KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Lịch Công Tác


Lịch công tác tuần 04

Ngày đăng: 21/01/2022 8:05:10 SA | Xem: 48

Lịch công tác tuần 03

Ngày đăng: 16/01/2022 6:17:23 SA | Xem: 38

Lịch công tác tuần 02

Ngày đăng: 09/01/2022 3:21:30 CH | Xem: 55

Lịch công tác tuần 53

Ngày đăng: 31/12/2021 8:27:58 CH | Xem: 65

Lịch công tác tuần 52

Ngày đăng: 26/12/2021 8:29:31 CH | Xem: 53

Lịch công tác tuần 50

Ngày đăng: 13/12/2021 5:13:56 SA | Xem: 80

Lịch công tác tuần 49

Ngày đăng: 05/12/2021 9:00:15 CH | Xem: 113

Lịch công tác tuần 48 (Mới)

Ngày đăng: 02/12/2021 11:04:18 SA | Xem: 55

Lịch công tác tuần 47

Ngày đăng: 21/11/2021 8:46:04 SA | Xem: 104

Lịch công tác tuần 46

Ngày đăng: 14/11/2021 11:43:18 CH | Xem: 61

Lịch công tác tuần 45

Ngày đăng: 08/11/2021 4:43:04 SA | Xem: 128

Lịch công tác tuần 44 (Mới)

Ngày đăng: 31/10/2021 7:07:21 CH | Xem: 137

Lịch công tác tuần 43

Ngày đăng: 24/10/2021 10:21:28 SA | Xem: 116

Lịch công tác tuần 42

Ngày đăng: 17/10/2021 9:18:30 SA | Xem: 158

Lịch công tác tuần 41

Ngày đăng: 09/10/2021 10:12:06 CH | Xem: 86

Lịch công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2021 1:02:57 CH | Xem: 100

Lịch công tác tuần 38

Ngày đăng: 19/09/2021 4:17:32 CH | Xem: 184

Lịch công tác tuần 37

Ngày đăng: 11/09/2021 10:16:21 SA | Xem: 127

Lịch công tác tuần 36

Ngày đăng: 04/09/2021 5:25:48 CH | Xem: 146

Lịch công tác tuần 34

Ngày đăng: 22/08/2021 10:47:29 CH | Xem: 281

Lịch làm việc tuần 33

Ngày đăng: 16/08/2021 10:21:32 SA | Xem: 135

Lịch làm việc tuần 32

Ngày đăng: 07/08/2021 8:32:28 SA | Xem: 163

Lịch làm việc tuần 31

Ngày đăng: 31/07/2021 6:17:02 CH | Xem: 109

Lịch làm việc tuần 30 (mới)

Ngày đăng: 27/07/2021 9:20:46 SA | Xem: 94

Lịch làm việc tuần 30

Ngày đăng: 25/07/2021 7:35:33 CH | Xem: 105

Lịch làm việc tuần 29

Ngày đăng: 18/07/2021 12:36:31 CH | Xem: 132

Lịch làm việc tuần 28

Ngày đăng: 11/07/2021 8:05:24 CH | Xem: 127

Lịch làm việc tuần 27

Ngày đăng: 04/07/2021 7:58:41 CH | Xem: 133

Lịch làm việc tuần 25

Ngày đăng: 19/06/2021 6:13:24 CH | Xem: 142

Lịch làm việc tuần 24

Ngày đăng: 14/06/2021 9:11:56 SA | Xem: 111

Lịch làm việc tuần 23

Ngày đăng: 07/06/2021 8:46:26 SA | Xem: 114

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 31/05/2021 8:39:57 SA | Xem: 125

Lịch làm việc tuần 21

Ngày đăng: 23/05/2021 10:06:41 SA | Xem: 139

Lịch làm việc tuần 20

Ngày đăng: 15/05/2021 7:08:21 CH | Xem: 124

Lịch làm việc tuần 19

Ngày đăng: 07/05/2021 10:02:42 CH | Xem: 119

Lịch làm việc tuần 18 mới

Ngày đăng: 04/05/2021 8:11:07 SA | Xem: 111

Lịch làm việc tuần 18

Ngày đăng: 02/05/2021 2:35:07 CH | Xem: 313

Lịch làm việc tuần 17

Ngày đăng: 26/04/2021 10:01:15 SA | Xem: 100

Lịch làm việc tuần 16

Ngày đăng: 18/04/2021 10:14:30 SA | Xem: 100

Lịch làm việc tuần 15

Ngày đăng: 11/04/2021 10:42:59 SA | Xem: 113

Lịch làm việc tuần 14

Ngày đăng: 04/04/2021 8:40:50 SA | Xem: 156

Lịch làm việc tuần 13

Ngày đăng: 28/03/2021 9:09:10 CH | Xem: 113

Lịch làm việc tuần 12

Ngày đăng: 21/03/2021 8:02:58 CH | Xem: 111

Lịch làm việc tuần 11

Ngày đăng: 14/03/2021 8:50:18 CH | Xem: 231

Lịch làm việc tuần 10 (cập nhật)

Ngày đăng: 08/03/2021 7:48:34 SA | Xem: 133

Lịch làm việc tuần 10

Ngày đăng: 07/03/2021 8:31:09 CH | Xem: 119

Lịch làm việc tuần 09

Ngày đăng: 01/03/2021 8:33:09 SA | Xem: 140

Lịch làm việc tuần 08

Ngày đăng: 19/02/2021 9:07:56 SA | Xem: 149

Lịch làm việc tuần 04

Ngày đăng: 25/01/2021 8:03:54 SA | Xem: 210

Lịch làm việc tuần 03

Ngày đăng: 17/01/2021 9:34:45 SA | Xem: 168

Lịch làm việc tuần 02

Ngày đăng: 10/01/2021 4:01:05 CH | Xem: 124

Lịch làm việc tuần 01 (cập nhật)

Ngày đăng: 04/01/2021 9:09:56 SA | Xem: 180

Lịch làm việc tuần o1

Ngày đăng: 03/01/2021 10:37:45 SA | Xem: 114

Lịch làm việc tuần 53

Ngày đăng: 27/12/2020 7:41:51 CH | Xem: 145

Lịch làm việc tuần 52

Ngày đăng: 20/12/2020 7:40:15 SA | Xem: 197

Lịch làm việc tuần 51

Ngày đăng: 13/12/2020 7:15:17 SA | Xem: 234

Lịch làm việc tuần 50 mới

Ngày đăng: 07/12/2020 8:47:39 SA | Xem: 195

Lịch làm việc tuần 50

Ngày đăng: 06/12/2020 9:32:16 SA | Xem: 129

Lịch làm việc tuần 49

Ngày đăng: 29/11/2020 7:17:13 CH | Xem: 166

Lịch làm việc tuần 48

Ngày đăng: 25/11/2020 6:59:32 SA | Xem: 134

Lịch làm việc tuần 47

Ngày đăng: 15/11/2020 8:08:18 SA | Xem: 167

Lịch làm việc tuần 46

Ngày đăng: 08/11/2020 10:25:23 CH | Xem: 138

Lịch làm việc tuần 45

Ngày đăng: 01/11/2020 9:23:42 CH | Xem: 128

Lịch làm việc tuần 44

Ngày đăng: 26/10/2020 7:46:38 SA | Xem: 124

Lịch làm việc tuần 43

Ngày đăng: 17/10/2020 10:01:34 SA | Xem: 182

Lịch làm việc tuần 42

Ngày đăng: 11/10/2020 7:39:26 SA | Xem: 132

Lịch làm việc tuần 41

Ngày đăng: 04/10/2020 9:01:27 SA | Xem: 129

Lịch làm việc tuần 40 mới

Ngày đăng: 29/09/2020 5:51:42 CH | Xem: 133

Lịch làm việc tuần 40

Ngày đăng: 27/09/2020 6:46:11 CH | Xem: 135

Lịch làm việc tuần39

Ngày đăng: 20/09/2020 7:57:31 CH | Xem: 215

Lịch làm việc tuần 38

Ngày đăng: 13/09/2020 10:27:46 SA | Xem: 145

Lịch làm việc tuần 37

Ngày đăng: 05/09/2020 8:13:13 CH | Xem: 155

Lịch làm việc tuần 36

Ngày đăng: 31/08/2020 7:23:50 SA | Xem: 159

Lịch làm việc tuần 35

Ngày đăng: 23/08/2020 8:03:30 CH | Xem: 165

Lịch làm việc tuần 34

Ngày đăng: 16/08/2020 10:36:25 SA | Xem: 175

Lịch làm việc tuần 33 (cập nhật)

Ngày đăng: 10/08/2020 8:34:06 SA | Xem: 150

Lịch làm việc tuần 33

Ngày đăng: 09/08/2020 8:27:47 SA | Xem: 150

Lịch làm việc tuần 32

Ngày đăng: 02/08/2020 6:26:59 CH | Xem: 184

Lịch làm việc tuần 31

Ngày đăng: 26/07/2020 8:32:23 SA | Xem: 152

Lịch làm việc tuần 30

Ngày đăng: 19/07/2020 7:59:14 CH | Xem: 165

Lịch làm việc tuần 29

Ngày đăng: 12/07/2020 8:01:58 CH | Xem: 163

Lịch làm việc tuần 28 (cập nhật)

Ngày đăng: 06/07/2020 7:46:07 SA | Xem: 159

Lịch làm việc tuần 28

Ngày đăng: 05/07/2020 8:14:50 CH | Xem: 145

Lịch làm việc tuần 27

Ngày đăng: 29/06/2020 9:49:29 SA | Xem: 159

Lịch làm việc tuần 26

Ngày đăng: 24/06/2020 7:15:22 SA | Xem: 170

Lịch công tác tuần 25

Ngày đăng: 15/06/2020 9:16:02 SA | Xem: 171

Lịch làm việc tuần 24

Ngày đăng: 08/06/2020 7:54:03 SA | Xem: 173

Lịch làm việc tuần 23

Ngày đăng: 01/06/2020 9:18:40 SA | Xem: 165

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 25/05/2020 10:18:40 SA | Xem: 183

Lịch làm việc tuần 21 (Mới)

Ngày đăng: 18/05/2020 10:51:07 SA | Xem: 173

Lịch làm việc tuần 21

Ngày đăng: 18/05/2020 7:54:24 SA | Xem: 149

Lịch làm việc tuần 20

Ngày đăng: 11/05/2020 8:19:56 SA | Xem: 179

Lịch làm việc tuần 19

Ngày đăng: 03/05/2020 4:28:54 CH | Xem: 190

Lịch làm việc tuần 18

Ngày đăng: 24/04/2020 2:47:22 CH | Xem: 187

Lịch làm việc tuần 17

Ngày đăng: 21/04/2020 8:03:15 SA | Xem: 167

Lịch làm việc tuần 16

Ngày đăng: 15/04/2020 8:30:01 CH | Xem: 171

Lịch làm việc tuần 15

Ngày đăng: 06/04/2020 8:45:15 CH | Xem: 187

Lịch làm việc tuần 14 (cập nhật)

Ngày đăng: 31/03/2020 10:20:17 CH | Xem: 204

Lịch làm việc tuần 14

Ngày đăng: 30/03/2020 8:26:19 SA | Xem: 179

Lịch làm việc tuần 13

Ngày đăng: 23/03/2020 8:36:51 SA | Xem: 183

Lịch làm việc tuần 12

Ngày đăng: 18/03/2020 8:12:04 CH | Xem: 189

Lịch làm việc tuần 12

Ngày đăng: 16/03/2020 8:22:15 SA | Xem: 182

Lịch làm việc tuần 11

Ngày đăng: 09/03/2020 7:52:32 SA | Xem: 226

Lịch làm việc tuần 10

Ngày đăng: 04/03/2020 7:52:42 SA | Xem: 180

Lịch làm việc tuần 9

Ngày đăng: 24/02/2020 3:43:21 CH | Xem: 198

Lịch làm việc tuần 8

Ngày đăng: 17/02/2020 1:52:16 CH | Xem: 198

Lịch làm việc tuần 7

Ngày đăng: 10/02/2020 9:38:38 SA | Xem: 201

Lịch làm việc tuần 06

Ngày đăng: 03/02/2020 9:19:17 SA | Xem: 201

Lịch làm việc tuần 3

Ngày đăng: 13/01/2020 8:03:26 SA | Xem: 210

Lịch làm việc tuần 2

Ngày đăng: 06/01/2020 8:15:58 SA | Xem: 227

Lịch làm việc tuần 1

Ngày đăng: 29/12/2019 2:17:38 CH | Xem: 217

Lịch làm việc tuần 52

Ngày đăng: 23/12/2019 7:28:00 SA | Xem: 214

Lịch làm việc tuần 51 (Mới)

Ngày đăng: 16/12/2019 8:13:47 SA | Xem: 220

Lịch làm việc tuần 51

Ngày đăng: 14/12/2019 4:03:30 CH | Xem: 202

Lịch công tác tuần 50 Mới

Ngày đăng: 09/12/2019 1:46:27 CH | Xem: 211

Lịch công tác tuần 50

Ngày đăng: 06/12/2019 3:57:53 CH | Xem: 212

Lịch công tác tuần 49

Ngày đăng: 02/12/2019 7:47:58 SA | Xem: 220

Lịch công tác tuần 48

Ngày đăng: 25/11/2019 8:45:14 SA | Xem: 240

Lịch làm việc tuần 47

Ngày đăng: 17/11/2019 4:05:49 CH | Xem: 236

Lịch công tác tuần 46

Ngày đăng: 11/11/2019 7:49:22 SA | Xem: 224

Lịch làm việc tuần 45

Ngày đăng: 05/11/2019 8:13:28 SA | Xem: 187

Lịch làm việc tuần 44

Ngày đăng: 27/10/2019 9:26:58 CH | Xem: 222

Lịch công tác tuần 43

Ngày đăng: 21/10/2019 8:04:44 SA | Xem: 220

Lịch làm việc tuần 42

Ngày đăng: 19/10/2019 6:34:37 CH | Xem: 202

Lịch công tác tuần 41

Ngày đăng: 06/10/2019 7:39:39 CH | Xem: 279

Lịch làm việc tuần 40

Ngày đăng: 29/09/2019 8:49:47 CH | Xem: 251

Lịch làm việc tuần 39

Ngày đăng: 24/09/2019 10:38:55 SA | Xem: 231

Lịch làm việc tuần 38

Ngày đăng: 15/09/2019 12:38:08 CH | Xem: 223

Lịch công tác tuần 37-mới

Ngày đăng: 09/09/2019 7:31:45 SA | Xem: 228

Lịch làm việc tuần 37

Ngày đăng: 07/09/2019 3:36:47 CH | Xem: 229

Lịch làm việc tuần 36

Ngày đăng: 02/09/2019 7:42:30 SA | Xem: 245

Lịch làm việc tuần 35

Ngày đăng: 25/08/2019 1:17:27 CH | Xem: 223

Lịch công tác tuần 34

Ngày đăng: 19/08/2019 8:24:40 SA | Xem: 238

Lịch làm việc tuần 33 (cập nhật)

Ngày đăng: 12/08/2019 3:40:21 CH | Xem: 261

Lịch làm việc tuần 33

Ngày đăng: 11/08/2019 6:50:41 CH | Xem: 240

Lịch làm việc tuần 32

Ngày đăng: 04/08/2019 4:13:36 CH | Xem: 263

Lịch công tác tuần 31

Ngày đăng: 31/07/2019 8:49:41 SA | Xem: 241

Lịch làm việc tuần 30

Ngày đăng: 23/07/2019 7:41:16 SA | Xem: 267

Lịch làm việc tuần 29

Ngày đăng: 14/07/2019 5:40:11 CH | Xem: 246

Lịch làm việc tuần 28

Ngày đăng: 07/07/2019 2:30:17 CH | Xem: 245

Lịch làm việc tuần 27

Ngày đăng: 30/06/2019 5:22:01 CH | Xem: 242

Lịch làm việc tuần 26

Ngày đăng: 23/06/2019 9:49:19 CH | Xem: 234

Lịch lầm việc tuần 25

Ngày đăng: 15/06/2019 9:26:09 CH | Xem: 253

Lịch công tác tuần 24

Ngày đăng: 09/06/2019 10:22:45 CH | Xem: 257

Lịch công tác tuần 24

Ngày đăng: 09/06/2019 10:22:44 CH | Xem: 218

Lịch công tác tuần 23

Ngày đăng: 04/06/2019 2:03:47 CH | Xem: 222

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 26/05/2019 9:36:07 SA | Xem: 260

Lịch làm việc tuần 22

Ngày đăng: 26/05/2019 9:36:07 SA | Xem: 211

Lịch làm việc tuần 21(chỉnh sửa)

Ngày đăng: 23/05/2019 3:18:55 CH | Xem: 246

Lịch làm việc tuần 21

Ngày đăng: 18/05/2019 6:43:34 CH | Xem: 252

Lịch làm việc tuần 20

Ngày đăng: 14/05/2019 2:29:16 CH | Xem: 211

Lịch làm việc tuần 19

Ngày đăng: 06/05/2019 7:47:36 SA | Xem: 284

Lịch làm việc tuần 18

Ngày đăng: 29/04/2019 11:06:32 SA | Xem: 276

Lịch làm việc tuần 18

Ngày đăng: 29/04/2019 11:06:30 SA | Xem: 226

Lịch làm việc tuần 17

Ngày đăng: 22/04/2019 6:15:06 SA | Xem: 229

Lịch làm việc tuần 17

Ngày đăng: 22/04/2019 6:15:04 SA | Xem: 216

Lịch làm việc tuần 16

Ngày đăng: 16/04/2019 9:34:03 SA | Xem: 236

Lịch làm việc tuần 15

Ngày đăng: 08/04/2019 10:42:46 SA | Xem: 289

Lịch làm việc tuần 14

Ngày đăng: 01/04/2019 8:02:12 SA | Xem: 348

Lịch làm việc tuần 14

Ngày đăng: 01/04/2019 8:02:11 SA | Xem: 233

Lịch công tác tuần 13

Ngày đăng: 26/03/2019 2:49:48 CH | Xem: 214

Lịch làm việc tuần 13

Ngày đăng: 24/03/2019 10:58:48 SA | Xem: 212

Lịch làm việc tuần 12

Ngày đăng: 16/03/2019 10:09:36 CH | Xem: 238

Lịch làm việc tuần 11

Ngày đăng: 10/03/2019 9:11:09 SA | Xem: 265

Lịch làm việc tuần 11

Ngày đăng: 10/03/2019 9:11:08 SA | Xem: 227

Lịch làm việc tuần 10

Ngày đăng: 03/03/2019 7:34:59 CH | Xem: 283

Lịch làm việc tuần 10

Ngày đăng: 03/03/2019 7:34:59 CH | Xem: 221

Lịch làm việc tuần 9

Ngày đăng: 25/02/2019 8:45:22 SA | Xem: 228